Rammer for by og land - Rekreative områder

Givskud Zoo (foto: Give Avis)

 

Rekreative områder skal inspirere og appellere til aktivitet og bevægelse.

Kultur- og fritidsanlæg skal indeholde unikke oplevelser for borgerne og turisterne ved, at de omkringliggende naturområder kædes sammen. og at kultur- og fritidsanlæg får en markant synlig fremtræden i bybilledet.

Der skal udarbejdes en samlet plan for de rekreative områder, der sikrer naturværdierne og offentlighedens adgang.

Find området