Rammer for by og land - Områder til offentlige formål

Byparken og Musikteatret i Vejle

 

Offentligt byggeri skal arkitektonisk tilføje bybilledet nye kvaliteter og tilpasses omgivelserne.

Der skal sikres tilgængelighed for borgere med handicap

Find området