Rammer for by og land - Generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser