Rammer for by og land - Arealanvendelse til butikformål