Generelle rammer

De generelle rammer udgør - sammen med rammerne for de enkelte områder - kommuneplanens rammedel. Det er derfor vigtigt at sætte sig ind i de generelle rammer.

Generelle rammer, er rammer der gælder flere områder. Det kan være hele kommunen eller en bestemt type områder, f. eks. boligområder.

De generelle rammer gælder hvor rammen for det enkelte område ikke fastlægger noget andet.

Find området