Planstrategi

Planstrategi 2019 for Vejle Kommune og Trekantområdet.

Byrådet i Vejle Kommune har den 08.05.2019 vedtaget Planstrategi 2019 for Vejle Kommune og Trekantområdet. Byrådet har samtidig besluttet at gennemføre en delvis revision af Kommuneplan 2021-2033.

Klik her for hente den lokale del af Planstrategi 2019 for Vejle Kommune (1.6 MB)

Klik her for at hente den fælles del af Planstrategi 2019 for Trekantområdet (1.1 MB)

Klik her for at hente baggrundsdokument for den fælles del af Planstrategi 2019 for Trekantområdet (882.4 KB)

Klik her for at hente oversigt over indkomne bemærkninger (142.4 KB)

Planstrategien er byrådets strategi for udviklingen af Vejle Kommune. Det lovmæssige grundlag for planstrategien er Planloven, som pålægger byrådet at offentliggøre en planstrategi inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode.

Planstrategien består af en lokal del for Vejle Kommune og en fælles del for Trekantområdet. Den lokale del af planstrategien har fokus på følgende temaer:

  • Levende byer for mennesker – Mangfoldighed, bosætning og byliv

  • En kommune i bevægelse – Sundhed og mobilitet

  • Det skal vi leve af – Uddannelse, arbejde og erhvervsliv

  • Plads til det hele – I byen og på landet

  • Sammen tager vi ansvar – Klima og energi

Den fælles del af planstrategien for Trekantområdet har fokus på:

  • Erhvervsudvikling

  • Arbejdsmarked og uddannelse

  • Bosætning, kultur og oplevelser

  • Mobilitet og forsyning