Kommuneplanens retsvirkning

Byrådet skal efter § 12 i Lov om planlægning virke for planens gennemførelse.

 

Byrådet kan modsætte sig udstykninger og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelse, og byrådet kan hindre opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse, som er i strid med rammerne.

 

Forbud kan dog ikke nedlægges, hvis området er med i en lokalplan.