1.1.B.20

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.B.20

 • Plandistrikt

  1.1

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  110% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  6

 • Max. bygningshøjde

  22

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget