99.O.17

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.O.17

 • Plandistrikt

  17 Nørup/Ny Nørup

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsens omfang

  Ny bebyggelse må opføres i en højde på op til 9 m over terræn og skal have symmetriske sadeltage.

 • Områdets anvendelse

  Området må anvendes til offentlige formål i form af højskole eller andre uddannelses- og kursusfaciliteter, herunder personaleboliger, værksteder mv. i tilknytning hertil.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er landzone og skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget