2.E.11

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  2.E.11

 • Plandistrikt

  2 Give

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  En udbygning af området skal ske i overensstemmelse med helhedsplanens intentioner om etablering af grønne forbindelser.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Opholdsarealer

  Udstykning og udbygning skal sikre offentlig tilgængelig rekreativ forbindelse mellem Slugten, Donneruplund Vesterskov og Museumsskoven.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning.

 • Særlige bestemmelser

  Langs Tykhøjetvej er der vejbyggelinjer.

 • Status

  Vedtaget