1.1.C.13

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.C.13

 • Plandistrikt

  1.1 Vejle, Midtbyen

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  120% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  5

 • Max. bygningshøjde (m)

  20

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen skal generelt opføres i vejskel. I bebyggelsens stueetage må der kun med byrådets særlige tilladelse indrettes boliger. Selvstændige butikker og evt. fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil må ikke uden Byrådets særlige tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. Se skema for samlet ramme over arealer til butiksformål.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligformål og offentlige formål, samt mindre dagligvarebutikker til områdets lokalforsyning.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området ligger i byzone.

 • Særlige bestemmelser

  For Flegmade 9, 11 og 13 gælder specifikt, at stueetagen kan indrettes med boliger. For Flegmade 9, 11 og 13 gælder også at 6. etage kan indrettes som tagterrasser og at 33% af bebyggelsen langs Flegmade kan opføres i op til 6 etager med en maksimum højde på 20 meter, imens tekniske installationer må være i en højde på op til 22 meters højde. Dagligvarebutikker kan etableres med en størrelse på maksimum 500 m2 pr. butik inklusiv personalefaciliteter.

 • Status

  Vedtaget