99.T.13

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.T.13

 • Plandistrikt

  22

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til solceller med tilhørende tekniske anlæg, samt byggeri og anlæg der er nødvendige for solcelleanlæggets drift.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone ved lokalplanlægning.

 • Status

  Vedtaget