1.3.E.3

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.3.E.3

 • Plandistrikt

  1.3 Vejle, Søndermarken

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsesprocent: 120 og/eller 8 m² pr. m³ Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom. Maks. antal etager: 6 Maks. bygningshøjde i meter: 25 Min. tilladte miljøklasse: 2 Maks. tilladte miljøklasse: 5

 • Min. miljøklasse

  2

 • Max. miljøklasse

  5

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, som f.eks. fremstillingsvirksomhed, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel, administration, liberale erhverv og arealkrævende service- og forretningsvirksomhed. Der kan etableres servicefunktioner som f.eks. restaurationer i området.

 • Miljø

  I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2.

 • Bemærkning til zonestatus

  I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2.

 • Særlige bestemmelser

  Der er i området arealreservationer til transportkorridorer.

 • Status

  Vedtaget