1.1.C.31_

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.C.31_

 • Plandistrikt

  1.1 Vejle, Midtbyen

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  140% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  6

 • Max. bygningshøjde (m)

  23

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen skal generelt opføres i vejskel. I bebyggelsens stueetage må der kun med Byrådets særlige tilladelse indrettes boliger. Selvstændige butikker og evt. fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil må ikke uden Byrådets særlige tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. Dagligvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 2.050 m² og udvalgsvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 2.000 m².

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligformål, offentlige formål, butikker samt én dagligvarebutik.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Status

  Vedtaget