99.T.7 - Vindmølleområde ved Svindbæk

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.T.7

 • Plandistrikt

  99 Det åbne land

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan opstilles 4 vindmøller indenfor rammeområdet. Møllerne skal opstilles på en linje med tilnærmelsesvis lige store indbyrdes afstande på maksimalt 4 gange rotordiameteren. Møllerne må have en maksimal højde på 130 m og forholdet mellem møllernes navhøjde og rotordiameter skal være mellem 1:1,10 og 1:1,35. Møllerne skal være af samme type.

 • Områdets anvendelse

  Området kan anvendes til vindmøller

 • Bemærkning til zonestatus

  Området skal forblive i landzone

 • Særlige bestemmelser

  Eksisterende vindmøller i området forudsættes nedtaget, før der stilles nye vindmøller op. Det forudsættes, at en række boliger i Vejle Kommune nedlægges, hvis støjkravene og den lovpligtige afstand til naboboliger skal overholdes.

 • Status

  Aflyst