99.T.6 - Teknisk område ved Mosevej, Egtved

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.T.6

 • Plandistrikt

  99 Det åbne land

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. bygningshøjde

  9

 • Bebyggelsens omfang

  Bygningernes arkitektoniske udtryk skal harmonere med de eksisterende bygninger, og særligt bygningernes facader skal indpasses til det omgivende landskab.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til kompressorstation, måle- og regulatorstation, transformerstation og andre anlæg til brug for gastransmission.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget