99.T.5 - Teknisk område ved Kærbøllingvej, Bredsten

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.T.5

 • Plandistrikt

  99

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål i form af renseanlæg og tekniske anlæg.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Status

  Aflyst