99.T.4 - Teknisk område ved Haugevej nord for Ilved

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.T.4

 • Plandistrikt

  99 Det åbne land

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til vindmølleanlæg.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Særlige bestemmelser

  Ved planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller skal først og fremmest overholdes de til enhver tid gældende retningslinjer i Regionplan, landsplandirektiv, cirkulærer mv. Se retningslinjer for vindmøller

 • Status

  Vedtaget