99.T.2 - Teknisk område ved Ådalvej vest for Ådal

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.T.2

 • Plandistrikt

  99

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til vindmølleanlæg.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Særlige bestemmelser

  Ved planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller skal først og fremmest overholdes de til enhver tid gældende retningslinjer i Regionplan, landsplandirektiv, cirkulærer mv. Se retningslinjer for vindmøller

 • Status

  Vedtaget