99.S.9 - Sommerhusområde ved Sellerup Strandvej, Sellerup Strand

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.S.9

 • Plandistrikt

  99 Det åbne land

 • Anvendelse generelt

  Sommerhusområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsens omfang

  Der må ikke opføres nye sommerhuse. Dog kan eksisterende sommerhuse nedrives og erstattes med tilsvarende. Genopført/ny bebyggelse skal gives samme højde og facadehøjde, som den oprindelige bebyggelse, med mindre krav fra byggeloven medfører at bygningen bør gives en anden højde.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges boligformål i form af sommerhusbebyggelse.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget