99.S.8 - Sommerhusområde ved Vigen Skovvej i Andkær Vig

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.S.8

 • Plandistrikt

  99 Det åbne land

 • Anvendelse generelt

  Sommerhusområde

 • Fremtidig zonestatus

  Sommerhusområde

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  7

 • Bebyggelsens omfang

  Der må højst bygges 80 m² sommerhusbeboelse samt 30 m² garage eller udhus på hver ejendom.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges boligformål i form af sommerhusbebyggelse.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er sommerhusområde.

 • Status

  Vedtaget