99.S.7 - Sommerhusområde ved Sellerup Strandvej i Sellerup

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.S.7

 • Plandistrikt

  99 Det åbne land

 • Anvendelse generelt

  Sommerhusområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsesprocent

  10% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  5

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges boligformål i form af sommerhusbebyggelse.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Særlige bestemmelser

  Der må ikke opføres nye sommerhuse. Dog kan eksisterende sommerhuse nedrivse og erstattes med tilsvarende.

 • Status

  Vedtaget