99.S.3 - Sommerhusområde ved Hvidbjergej i Hvidbjerg

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.S.3

 • Plandistrikt

  99 Det åbne land

 • Anvendelse generelt

  Sommerhusområde

 • Fremtidig zonestatus

  Sommerhusområde

 • Bebyggelsesprocent

  15% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 15. Dog må sommerhusgrunde, som er under 670 m², bebygges op til 100m². Det bebyggede areal omfatter både sommerhuset, udestue, skure, garage/carporte eller lignende. Der må ikke udstykkes parceller med en grundstørrelse mindre end 800 m².

 • Minimums udstykningsstørrelse

  800

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges boligformål i form af sommerhusbebyggelse og feriekolonier samt butikker, restaurationer og lignende, der betjener områderne.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er sommerhusområde.

 • Status

  Vedtaget