99.S.2 - Sommerhusområde ved Hagenvej og Mads Madsens Vænge i Mørkholt

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.S.2

 • Plandistrikt

  99 Det åbne land

 • Anvendelse generelt

  Sommerhusområde

 • Fremtidig zonestatus

  Sommerhusområde

 • Bebyggelsesprocent

  15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  5

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 15. Dog må sommerhusgrunde, som er under 670m², bebygges op til 100m². Det bebyggede areal omfatter både sommerhuset, udestue, skure, garage/carporte eller lignende. Der må ikke udstykkes parceller med en grundstørrelse mindre end 800m².

 • Minimums udstykningsstørrelse

  800

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges boligformål i form af sommerhusbebyggelse og feriekolonier. Arealet på matr. nr. 6d, Mørkholt By, Gårslev, må anvendes til restauration.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er sommerhusområde.

 • Status

  Vedtaget