99.S.10 - Sommerhusområde ved Hagenvej og Mads Madsens Vænge i Mørkholt

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.S.10

 • Plandistrikt

  99 Det åbne land

 • Anvendelse generelt

  Sommerhusområde

 • Fremtidig zonestatus

  Sommerhusområde

 • Bebyggelsesprocent

  15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  6

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusområde. Der må maksimalt udstykkes 110 sommerhusgrunde indenfor området. Der må ikke udstykkes parceller der er mindre end 1.200 m². Områdets udnyttelse skal ske på en måde, hvor hensynet til de landskabelige, naturmæssige og kulturmiljømæssige kvaliteter i området, sikres.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone, og skal i sin helhed overføres til sommerhusområde.

 • Status

  Vedtaget