99.S.1 - Sommerhusområde ved Skovbrynet i Vesterlund

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.S.1

 • Plandistrikt

  99 Det åbne land

 • Anvendelse generelt

  Sommerhusområde

 • Fremtidig zonestatus

  Sommerhusområde

 • Bebyggelsesprocent

  10% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  6

 • Bebyggelsens omfang

  Der må maksimalt bygges 100 fritidsboliger i området. Op til 25% af boligerne kan opføres som tættere fritidshusbebyggelse med grundstørrelse på minimum 300 m².

 • Opholdsarealer

  15% af det samlede område anvendes til større samlede friarealer for området.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af sommerhusbebyggelse.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er sommerhusområde.

 • Status

  Vedtaget