99.R.8 - Rekreativt område ved Sandagervej ved Haveforeningen Sandagergård

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.R.8

 • Plandistrikt

  99 Det åbne land

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsesprocent

  10% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  7

 • Bebyggelsens omfang

  På den enkelte havelod må det bebyggede areal ikke udgøre mere end 12,5% af haveloddens areal, dog højest 50 m². Bebyggelsen må ikke anvendes til helårsbeboelse og må kun benyttes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april til 30. september og uden for dette tidsrum kun til kortvarige ferieophold, weekends og lignende.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, kolonihaver.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget