99.R.7 - Rekreativt område ved Mølleengen ved Brøndsted Mølle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.R.7

 • Plandistrikt

  99 Det åbne land

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdets funktion som ridecenter. Områdets sydlige halvdel skal friholdes for bebyggelse og må kun anvendes til græsning.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, i form af ridecenter.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget