99.R.6 - Rekreativt område ved Fædrift i Hvidbjerg

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.R.6

 • Plandistrikt

  99 Det åbne land

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsesprocent

  10% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  7

 • Bebyggelsens omfang

  Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdets anvendelse, og kun efter at der er lavet en samlet plan for området.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål i form af campingplads, vandrehjem, offentligt opholdsområde og parkering.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget