99.R.5 - Rekreativt område ved Hagenvej ved Mørkholt

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.R.5

 • Plandistrikt

  99 Det åbne land

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsesprocent

  10% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  7

 • Bebyggelsens omfang

  Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdets anvendelse som campingplads.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, campingpladser.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget