99.R.25 - Campingplads ved Østerhovedvej i Riis

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.R.25

 • Plandistrikt

  99 Det åbne land

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsesprocent

  10% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  6

 • Områdets anvendelse

  Området kan anvendes til campingplads og tilhørende faciliteter.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Særlige bestemmelser

  På arealet omfattet af Riis Bakker Fredningen må der ikke opføreres bygninger eller anlæg af nogen art.

 • Status

  Vedtaget