99.R.24 - Feriecenter ved Østerhovedvej i Riis

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.R.24

 • Plandistrikt

  99 Det åbne land

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  6

 • Bebyggelsens omfang

  Der må opføres ferieboliger, restauranter, butikker, opholdsrum, servicebygninger m. v. Ferieboliger må ikke være over 40 m². Det samlede butiksareal må ikke overstige 200 m². Det samlede etageareal af bygninger i området må ikke overstige 5000 m²

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til feriecenter og rekreative formål.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Særlige bestemmelser

  På arealet omfattet af Riis Bakker Fredningen må der ikke opføreres bygninger eller anlæg af nogen art.

 • Status

  Vedtaget