99.R.23 - Rekreativt område ved Østerhovedvej i Riis

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.R.23

 • Plandistrikt

  99

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Området kan anvendes til rekreativt naturområde.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget