99.R.21 - Rekreativt område ved Vingsted Skovvej i Vingsted

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.R.21

 • Plandistrikt

  99 Det åbne land

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsesprocent

  70% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. bygningshøjde

  16

 • Bebyggelsens omfang

  Bygningernes arkitektoniske udtryk skal indpasses i de eksisterende landskabstræk og der skal tages højde for de ekisterende landskabs- og naturværdiger.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til kontor, hotel- og kursusvirksomhed med tilknytning til idræts- og friluftsliv, samt anlæg til sportsformål med tilhørende bygningsfaciliteter.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Arealer der lokalplanlægges, skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget