99.R.20 - Rekreativt område ved Vingsted Skovvej i Vingsted

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.R.20

 • Plandistrikt

  99 Det åbne land

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsens omfang

  Området skal friholdes for bebyggelse, der ikke er nødvendig for landbrug eller skovdrift.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formal.

 • Trafik

  Der kan udlægges parkering i tilknytning til de eksisterende bygninger.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Arealer der lokalplanlægges, skal forblive i landzone.

 • Særlige bestemmelser

  Området skal så vidt muligt fastholdes som en blandet løvskov som markering af ådalens skrænter.

 • Status

  Vedtaget