99.R.19 - Rekreativt område ved Vingstedvej i Vingsted

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.R.19

 • Plandistrikt

  99 Det åbne land

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsens omfang

  Enkeltliggende mindre bygninger kan tillades, hvis bygningernes arkitektoniske udtryk afstemmes omgivelserne. Bygninger skal opføres i træ.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål i form af idræts- og fritidsaktiviteter, der ikke forudsætter hegning. Området kan anvendes til golfbane under forudsætning af, at denne indpasses i den eksisterende natur og tager højde for de eksisterende landskabstræk.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget