99.R.18 - Rekreativt område ved Munkebjergvej ved Munkebjerg

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.R.18

 • Plandistrikt

  99 Det åbne land

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra området som helhed

 • Højeste andel af grundarealet, der må bebygges

  30%

 • Max. antal etager

  3

 • Bebyggelsens omfang

  Bygningshøjden må ikke overstige et af Byrådet fastlagt højdegrænseplan.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål udelukkende som hotel, restaurant, casino, møde- og kongrescenter samt lignende formål.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget