99.R.17 - Rekreativt område ved Skyttevej i Vingsted

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.R.17

 • Plandistrikt

  99 Det åbne land

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, hvor der skal friholdes for bebyggelse der ikke er erhvervsøkonomisk nødvendig for dambrugsdrift. Området, der rummer selve dambruget, skal i tilfælde af dambrugsdriftens ophør genetableres som en naturlig del af den åbne ådal med hertil hørende landskabstræk.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget