99.R.14 - Rekreativt område ved Vingstedvej i Vingsted

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.R.14

 • Plandistrikt

  99 Det åbne land

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsesprocent

  10% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan kun opføres bygninger, der indgår i beskrivelsen af den kulturhistoriske udvikling. En tilpasning til omgivelserne skal prioriteres højt.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, i form af udstilling, undervisning, museer m.m. Området må anvendes til historisk værksted og besøgscenter.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget