99.R.12 - Rekreativt område ved Vingsted Skovvej i Vingsted

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.R.12

 • Plandistrikt

  99 Det åbne land

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsesprocent

  60% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, kontor, hotel- og kursusvirksomhed med tilknytning til idræts- og friluftsliv samt anlæg til sportsformål med tilhørende bygningsfaciliteter. Der kan bygges i området, hvis bygningernes arkitektoniske udtryk indpasses i de eksisterende landskabstræk og tager højde for de eksisterende landskabs- og naturværdier.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Arealer der lokalplanlægges, skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget