99.R.11 - Rekreativt område ved Skyttevej i Vingsted

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.R.11

 • Plandistrikt

  99 Det åbne land

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsesprocent

  10% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  7

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål og friholdes for bebyggelse der ikke er nødvendig for landbrug eller skovdrift, eller nødvendig for Vingsted Historiske Værksted. Området skal fremstå som en naturlig grøn kile mellem de øvrige områder ved bevaring af de nuværende kuperede landskabstræk især med markering af den skovklædte skrænt som kontrast til den åbne ådal.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget