99.R.10 - Rekreativt område ved Vingstedvej i Vingsted

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.R.10

 • Plandistrikt

  99 Det åbne land

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsesprocent

  10% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  7

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, i form af skydebaner med tilhørende anlæg og bygninger.

 • Miljø

  Ved fremtidige anlæg skal støjniveauet tilpasses Vingstedområdets øvrige aktiviteter.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Arealer der lokalplanlægges, skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget