99.O.9 - Offentligt område ved Olesvej ved Andkær Vig

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.O.9

 • Plandistrikt

  99 Det åbne land

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Sommerhusområde

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  7

 • Bebyggelsens omfang

  Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendigt for områdets anvendelse som offentligt strandområde.Butik til lokal betjening må maksimalt have et areal på 100 m². Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål i form af opholdsområde og parkering samt mindre butikker, der betjener sommerhusområdet.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er sommerhusområde.

 • Status

  Vedtaget