99.O.4 - Offentligt område ved Svinget ved Mørkholt

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.O.4

 • Plandistrikt

  99 Det åbne land

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Sommerhusområde

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  5

 • Bebyggelsens omfang

  Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdernes anvendelse. Det kan f.eks. være toiletbygninger samt mindre kiosker, på maximalt 50 m².

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, opholds- og strandområder samt parkering.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er sommerhusområde.

 • Status

  Vedtaget