99.O.13 - Offentligt område ved Vandværksvej ved Børkop

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.O.13

 • Plandistrikt

  99 Det åbne land

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  6.5

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål i form af rensningsanlæg og tilsvarende tekniske installationer.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Særlige bestemmelser

  Der skal udlægges et 5 meter bredt bælte langs områdets grænse mod omgivelserne, hvor der kan etableres skærmende beplantning.

 • Status

  Vedtaget