99.O.11 - Offentligt område ved Hørgyden i Gauerslund

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.O.11

 • Plandistrikt

  99 Det åbne land

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål i form af institution med boliger og tilhørende administrationsbygninger, samt grønne områder til ophold og friluftsformål, herunder spejderaktiviteter.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget