99.O.10 - Offentligt område ved Fælleshåbsvej i Gauerslund

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.O.10

 • Plandistrikt

  99 Det åbne land

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsesprocent

  25% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  12.5

 • Opholdsarealer

  Der skal anlægges arealer til beplantningsbælter til afskærmning og opdeling af baneanlæggene.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål i form af skole, idrætsanlæg og institutioner.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget