99.O.1 - Offentligt område ved Gammelbyvej i Grønbjerg

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.O.1

 • Plandistrikt

  99

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde

  15

 • Bebyggelsens omfang

  På enkelte dele (skorstene el. lign.) kan fravigelse fra bygningshøjden tillades ved ansøgning.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål i form af skole, fritidscenter, institutioner mm. med hertil hørende faciliteter såsom sportshal og idrætsanlæg.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone og skal forblive i landzone ved lokalplanlægningen.

 • Status

  Vedtaget