99.L.29 - Vesterlund

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.L.29

 • Plandistrikt

  99 Det åbne land

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Langs Vesterlundvej og Sejrupvej skal ny bebyggelse opføres i gadelinje og udformes med 45 graders taghældning og en facadehøjde på min. 3 m. og skal i øvrigt have en udformning og placering, som falder naturligt ind i det eksisterende landsbymiljø. Bebyggelse må max. være 1 etage med udnyttet tagetage.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. I området kan der indpasses mindre erhverv, der ikke er til gene for omgivelserne, landbrug, gartneri samt butikker til områdets lokale forsyning.

 • Miljø

  Området skal planlægges med særlige forholdsregler for beskyttelse af grundvandet inden for indvindingsopland til Vesterlund Vandværk.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er landzone. Arealer som lokalplanlægges forbliver i landzone.

 • Status

  Vedtaget