99.L.10 - Kollerup

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  99.L.10

 • Plandistrikt

  99

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelse må max. være 1 etage med udnyttet tagetage.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. I området kan der indpasses mindre erhverv, der ikke er til gene for omgivelserne, landbrug, gartneri samt butikker til områdets lokale forsyning.

 • Miljø

  Området skal planlægges med særlige forholdsregler for beskyttelse af grundvandet.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er landzone. Arealer, som lokalplanlægges, forbliver i landzone.

 • Status

  Vedtaget